Kurum ve Kurumsal Şirketler için Faydası Nedir?

Faaliyet filmleri, kurum ve kurumsal şirketlerin yıllık veya beş yıllık faaliyetlerinin, belge niteliği korunarak belgesel filmlere dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Şeffaf yönetim anlayışının ve kurum kültürün doğru aktarılması, projelerin etkileyici platformlarda paylaşılması ve en uygun maliyetli tanıtım modellerine kadar faaliyet filmleri, kurum ve kurumsal şirketlere pek çok konuda faydalar sağlamaktadır.

Şeffaf Yönetim Anlayışının Yansıtılması

"Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak yapılacak faaliyet filmleri, belgesel film ilkelerine bağlı kalınarak yapıldığında, bize, şeffaf yönetim anlayışını açıkça ortaya koyabilme imkanı sunar. Faaliyet filmleri ile tüm paydaşlar, takip etmekte güçlük çektiği hizmetleri, projeleri, kaynak ve yıllar içinde gerçekleştirilen çalışmaları şeffaf bir platformda izleyebilmiş olur.

Faaliyet Raporlarının Belgesel Filmlere Dönüştürülmesi

Yıl boyunca gerçekleştirilen hizmet ve projelerin birer yazılı çıktısını oluşturan faaliyet raporları, sayfa sayılarının çokluğu ve hizmetler hakkında yapılan kısıtlı anlatımlarıyla istenilen etkiyi göstermekte yetersiz kalmaktadır. Belgesel niteliği taşıyan faaliyet filmleri ile kurumların vizyon ve misyonu, hizmet kapsamı ve projeleri dinamik ve detaylı bir şekilde aktarılmış olur.

Hizmetlerin Bir Bütünlük İçinde İncelenebilmesi

Her gün yüzlerce çalışanı ile birçok konuda hizmet veren, ihtiyaçları tespit edip projeler üreten kurumlar, yeni yatırımcı ve potansiyel ortaklarına ulaşmak için birçok tanıtım faaliyetinde bulunmaktadır. Farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiş olan hizmetler, o yılın temasına uygun olarak kurgulanmış tek bir faaliyet filmi ile bütünlük içerisinde incelenebilir.

Faaliyetlerin Yıl Boyunca Kayıt Altına Alınması

Farklı birim ve müdürlükler, vizyon ve amaçları doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirir. Projelerin, stratejik planlamasından hayata geçirilmesine kadar, önemli görülen detaylarının kayıt altına alınması, kurumun zengin bir arşiv elde etmesini, yıl içerisinde farklı tanıtım klipleri oluşturabilmesini ve yıl sonu faaliyet filmi ve sunumları için güncel içerik toplamasını sağlayacaktır.

Projelerin Tanıtımında Toplumsal Dilin Kullanılması

Kurumsal iletişim, uzun soluklu stratejik karar ve uygulamaları kapsayan bir yaklaşımı temel almaktadır. Güven üzerine inşa edilen kurumsal itibar ise, kurumsal iletişimin en anlaşılır ve şeffaf biçimde yansıtılmasıyla vücut bulur. Faaliyet filmlerinde kullanılan dil, herhangi bir rapora kıyasla, kurum kültürü ve içgörüleri daha samimi bir şekilde izleyicilere aktarmaktadır.

Prodüksiyon Çözümlerinin Etkileyiciliği Arttırması

Büyük emekler harcanarak hayata geçirilen faaliyetlerin, yılın son iki ayında hazırlanan raporlarla anlatılması, güncel ve gerçek görüntülerden oluşan bir faaliyet filmine oranla etkisiz kalacaktır. Röportajlarla zenginleştirilen faaliyet filmleri, senaryo ve grafik desteği, müzik ve seslendirme katkısı düşünüldüğünde, dijitalleşen dünyanın talep ve beklentilerini iyi oranda karşılayacaktır.

Bilgi ve Destek almak için iletişime geçin;

İçgörüler

ileArAmararat 10 Ocak 2019

Düşük Maaliyetli Sürdürülebilir Faaliyet Filmleri Nasıl Yapılabilir?

Genel olarak kurum faaliyetlerini, maddi hizmetler ve maddi olmayan hizmetler diye ikiye ayırabiliriz. Her ikisi de maddi bir çalışmanın son

ileArAmararat 10 Ocak 2019

Kurumlar ve Birimler Faaliyet Filmlerinde Yer Alması Gereken Hususlar!

Kurum ve Birim Faaliyet Filmlerinin Kapsamı Belediye ve birim faaliyet filmleri, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek

ileArAmararat 8 Ocak 2019

Faaliyet Raporlarını Belgesel Film ile Anlatmak Neden Gerekli?

Bu faaliyet raporlarından yapılacak ve “5393 Sayılı Belediyeler Kanunu” ile “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kam