Fiziki Yapı ve Kapsam

Kurum ve Birim Faaliyet Belgesel Filmlerinin fiziki yapısı aşağıdaki esasları baz almalıdır.

 

Kullanılan dil çağa uygun, görüntüler ise güncel olmalıdır, kurgu izleyicinin faaliyetleri ya da projeleri takip edilebilmelisini sağlamalı ve üst yönetici röportajlarıyla desteklenmelidir. 

Faaliyet belgesel filmlerde hizmeti ya da faaliyetleri gerçekleştiren personelin mümkünse tamamının gösterilmesi önemlidir. Faaliyetleri gerçekleştiren çalışanları göstermek, onların performans ve ciddiyetini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Hizmetlerin muhatabı olan vatandaşların filmde gösterilmesi filmi izleyen kişilerin tanıdık yüzler görmesini sağlayarak, filme, dolayısıyla anlatının özüne sempatilerini arttıracak ve filmi daha dikkati izleyerek yapılan hizmetleri bir bütünlük içinde görüp takdir etmelerini sağlayacaktır.

YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ YARDIMCILARININ FİLMDE AKTİF BİR BİÇİMDE YER ALMASI, ÜST YÖNETİCİ KADRONUN, HİZMETLERİN YA DA FAALİYETLERİN NEDENLERİNİ VE NASILLARINI, KONUMLARI NE YÖNETMELİK GEREĞİ AÇIKLAYABİLME GÜCÜNE SAHİP OLMALARI NEDENİYLE GEREKLİDİR.

 

Gizlilik Gerektiren Bilgiler

 

Faaliyet filmlerinde milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez.