Hakkımızda

Uzmanlar, yazının icadının, raporlama ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünmekteler öyle ki Sümerler zamanından kalma birçok tablet bize yıllık raporları gözlemleme imkânı sunmakta, Babil’deki astronomi çizelgeleri ve kayıtları insanlığın yeryüzü ve gökyüzündeki olayları her zaman belli bir düzen içinde raporladıklarını göstermektedir.

İnsanlık tarihi kadar eski olan raporlama işlemi her devirde kendi modelini oluşturmak zorundadır zira tarihe Enron Skandalı olarak geçen raporlama krizi sonrasında her ülke ve her yönetim kendi raporlama yöntemleri ve araçları üzerine çalışmalar başlatmıştır.

Faaliyet filmi ekibi olarak 2016 yılından beri, her yıl faaliyet raporu hazırlamakla yükümlü olan kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin yıllık veya beş yıllık faaliyet raporları, filmleri ve sunumları için “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe” uygun senaryo ve prodüksiyon desteği sağlamaktayız.

Kurumsal iletişim ve prodüksiyon alanında deneyimli olan ekibimizle birlikte, kurumsal hizmet ve projelerin paydaşlara daha şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde aktarılması üzerine araştırmalar yapmaktayız.

Faaliyet Filmi Ekibi olarak misyonumuz;

  • Yıllık veya Beş Yıllık Faaliyet Filmlerinin her kurum ve kurumsal şirketin uygulayabileceği bir standarda kavuşmasını sağlamak,
  • FaaliyetFilmi.com ile ülke çapındaki farklı idare ve birimlerin faaliyet filmi çalışmaları için başvuracakları dijital bir kılavuz oluşturmak,
  • Faaliyet filmlerinin oluşturulmasında senaryo aşamasından çekim ve kurgusuna, masaüstü grafik tasarımından seslendirilme desteğine kadar etkili bir prodüksiyon ve danışmanlık hizmeti sunmak,