Etiket arşivi #faaliyetfilmi #faaliyetraporu #faaliyetbelgeseli #infografik #video #homerosfilm #motiongraphic #diagonalvisualstudio #belediye #beykozbelediyesi #kamuidareleri

ileArAmararat

Yıllık veya Beş Yıllık Faaliyet Filmi Nedir?

İletişim çağını yaşadığımız günümüzde kurumlar ve şirketler açısından en önemli amaç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda paydaşlarıyla başarılı temas noktaları yaratarak, iletişimlerini doğru yönetebilmektir.

ileArAmararat

Yer Alması Gereken Hususlar

Kurumun misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere genel görüntüler