Yıllık veya Beş Yıllık Faaliyet Filmi Nedir?

Kurum ve kurumsal şirketler, yıl boyunca çeşitli alanlarda hizmet ve projeler üreterek marka ve paydaşları adına değer yaratacak başarılar elde etmeye odaklanırlar. Bu yolda kurum ve kurumsal şirketlerin temel görevlerinden biri de paydaşlarına karşı şeffaf bir iletişim anlayışı tercih etmesidir. Stratejik yönetim sisteminin önemli bir unsuru olan Faaliyet Raporları ile kurum ve kurumsal şirketler, yıllık ya da belirli aralıklarla faaliyetlerini, projelerini, etkinliklerini, başarılarını ve finansal performanslarını paydaş ve hissedarlarıyla paylaşırlar. Birçok finansal bilginin belirli başlıklar altında yer aldığı faaliyet raporları, ne kadar yönetmeliği uygun bir formatta hazırlanmış olsa da iletişim çağını yaşadığımız günümüzde kurumların vizyon ve misyonunu, şirket kültürünü ve gelecek projelerini anlatmakta yetersiz kalmaktadır. 

Yönetim kurulu veya kurumsal iletişim uzmanları tarafından özenle hazırlanan raporlar, yıl boyunca büyük emekler harcanarak gerçekleştirilen faaliyetleri basılı ve dijital olarak belgeleyebilmektedir. Fakat ilgilisi dışında bu raporların anlaşılması ve takip edilmesi neredeyse imkansıza yakındır. Ayrıca yılın tamamında büyük emekler harcanarak yapılan faaliyetlerin, yılın son iki ayında raporlanmaya başlanması faaliyetleri güncellikten ve gerçeklikten uzaklaşmaktadır. 

Teknolojik alandaki gelişmeler, medya ortamlarının artması ve etkileyici prodüksiyon üretimleri, faaliyet raporlarını daha zengin ve anlaşılır bir yapıya kavuşturma fırsatı doğurdu. Böylece kurumsal şirketlerin faaliyetlerini paydaşlarıyla daha şeffaf ve etkileyici platformlarda (web site, sosyal medya, kurumsal sunum ve etkinlikler vb.) paylaşabilmesine zemin hazırlamış oldu.

Faaliyet filmleri, kurumların iç ve dış sosyal paydaşlarıyla ilgili hizmet, proje, politika ve uygulamalarının verilere dayalı olarak ortaya konduğu bir belgeleme modelidir. Kurum ve kurumsal şirketlerin yıllık veya beş yıllık faaliyetlerinin belge niteliği korunarak belgesel filmlere dönüştürülmesiyle faaliyet filmleri meydana gelmektedir. Bu yapısıyla birlikte faaliyet filmleri, kurumların projelerini -planlandığı günden gerçekleşme anına kadar- tüm detaylarıyla ele alabilir ve dinamik kurgusu ile en etkili videolu paylaşım şekline kavuşturabilir. Böylelikle kurum ve kurumsal şirketler, yıllara dayanan hizmet ve faaliyetlerinin birer görsel ve işitsel karnesini oluşturabilir. Bu şekliyle faaliyet filmleri, herhangi bir rapora kıyasla daha anlaşılır, daha ayrıntılı ve daha bütüncül paylaşımlar sunabilmektedir.

Yıl Sonu Faaliyet Filmi için kayıt altına alınan görüntüler, yıl sonu beklenmeksizin belirli başlıklar halinde kurgulanarak veya çeşitli klipler haline getirilerek kurumsal şirketlerin dijital tanıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Yıl boyunca kurum için harcanan genel tanıtım bütçesi düşünüldüğünde faaliyet filmleri oldukça karlı bir iletişim yoludur. Faaliyet filmleri yapıları gereği halkla ilişkiler ve çizgi altı – üstü tanıtım çalışmalarının genel amaç ve yöntemlerini esas almaktadır. Birbirinden farklı iletişim yolu ve metoduyla paydaşlarına ulaşmak isteyen kurumlar, yıl içi ve yıl sonunda paylaşacakları faaliyet filmleriyle bu ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle karşılamış olurlar.

Yıllık veya beş yıllık faaliyet filmi yaptırmak isteyen kurum ve kurumsal şirketlerin kurumsal iletişim ve prodüksiyon bilgisine ciddi manada hâkim ve bu alanda deneyim sahibi bir ekiple çalışması gerekmektedir. Faaliyet filmi yapımı, uzun süreli bir çalışma sonucunda olumlu çıktılar veren bir süreci kapsamaktadır. Fakat bu alanda deneyim sahibi bir ekip, bilgi alışverişinden çekim sürecine, masaüstü çözümlerden iş teslim tarihine kadarki süreyi doğru planladığından minimum zaman kaybıyla maksimum faydayı sağlayabilmektedir.